logogray

varer =
Handlevogn
Sum totalt =

Forbrukskalkulator

Antall personer
Antall bruksdøgn
Strømpris per kWh
Antall forbrenninger
Kostnad poser Kr
Forbruk strøm kWh
Kostnad strøm Kr
Total kostnad Kr
Antall personer
Antall bruksdøgn
Pris gas 11kg
Antall forbrenninger
Kostnad poser Kr
Forbruk 11kg gassflasker per år
Kostnad gas Kr
Total kostnad Kr

Aktiviteter

Følg Cinderella

Utviklet av FlashMedia AS