logogray

varer =
Handlevogn
Sum totalt =

Toaletter i høyden

Av Christian Oksum

Sund og Bælt har installert ’Danmarks høyeste plasserte toaletter’ på toppen av Storebæltsbroens pyloner, forteller selskapet bak Storebæltsbroen.

Toalettene er riktig nok ikke tiltenkt nødende bilister, men er installert av hensyn til de engelske arbeiderne fra selskapet Spencer Group, som er i gang med å beskytte og vedlikeholde østbroen hovedkabler mot rust bla, skriver jyllandsposten.dk

Under vedlikeholdsarbeidet i de 254 meters høye tårnene, er det montert en "kabelkryper", som kan kjøre og frakte arbeiderne opp og ned broen hovedkabler.

De nye toalettene installert i toppen av pylonen (brotårnet) sparer ifølge Sund og Bælt arbeiderne for en tur ned til bakkenivå på 254 meter, hvor det er tradisjonelle toalettfasiliteter. For de som lurer på hvordan de høyt plasserte toalettene blir tømt, opplyser Sundt og Bælt, at det er snakk om Cinderella forbrenningstoaletter. Det forventes at vedlikeholdsarbeidet er ferdistilt i slutten av året, pr i dag er ca 60% av jobben utført.

(Kilde: jyllandsposten.dk / takeoff.dk)

Aktiviteter

Følg Cinderella

Utviklet av FlashMedia AS